Lady Triệu/Bà Triệu, oil and 24 kt gold leaf on aluminum panel, image size 16 x 20 inches, frame size 21 x 25 inches

$500.00

Shipping to United States: $100.00

Lady Triệu/Bà Triệu, oil and 24 kt gold leaf on aluminum panel, image size 16 x 20 inches, frame size 21 x 25 inches

Lady Triệu (Vietnamese: Bà Triệu, Sino-Vietnamese: 趙嫗 Triệu Ẩu; c. 226–248 AD) was a warrior in 3rd century Vietnam who managed, for a time, to resist the rule of the Chinese Eastern Wu dynasty. She is also called Triệu Thị Trinh, although her actual given name is unknown. She is quoted as saying, "I'd like to ride storms, kill orcas in the open sea, drive out the aggressors, reconquer the country, undo the ties of serfdom, and never bend my back to be the concubine of whatever man."

This is a self-portrait as LadyTriệu . She is one of my idol and super hero.

Bà Triệu, dầu và vàng lá 24 kt trên ốp nhôm, kích thước ảnh 16 x 20 inch, kích thước khung 21 x 25 inch

Lady Triệu (tiếng Việt: Bà Triệu, Hán Việt: 趙 嫗 Triệu Ẩu; khoảng năm 226–248 sau Công Nguyên) là một chiến binh ở Việt Nam vào thế kỷ thứ 3, người đã quản lý, trong một thời gian, chống lại sự thống trị của triều đại nhà Ngô phương Đông của Trung Quốc. Cô còn được gọi là Triệu Thị Trinh, mặc dù tên thật của cô không được biết rõ. Cô ấy được trích dẫn rằng, "Tôi muốn cưỡi bão, giết orcas ngoài biển khơi, đánh đuổi những kẻ xâm lược, tái lập đất nước, xóa bỏ những ràng buộc của chế độ nông nô, và không bao giờ quay lưng lại để trở thành vợ lẽ của bất cứ người đàn ông nào. "

Đây là bức chân dung tự họa với tên LadyTriệu. Bà ấy là một trong những thần tượng và là siêu anh hùng của tôi.

Shipping from United States

Processing time

1-3 business days

Estimated shipping times

 • Afghanistan : 3 - 5 business days
 • Albania : 3 - 5 business days
 • Algeria : 3 - 5 business days
 • American Samoa : 3 - 5 business days
 • Andorra : 3 - 5 business days
 • Angola : 3 - 5 business days
 • Anguilla : 3 - 5 business days
 • Antigua and Barbuda : 3 - 5 business days
 • Argentina : 3 - 5 business days
 • Armenia : 3 - 5 business days
 • Aruba : 3 - 5 business days
 • Australia : 3 - 5 business days
 • Austria : 3 - 5 business days
 • Canada : 3 - 5 business days
 • France : 3 - 5 business days
 • Germany : 3 - 5 business days
 • Greece : 3 - 5 business days
 • Ireland : 3 - 5 business days
 • Italy : 3 - 5 business days
 • Japan : 3 - 5 business days
 • New Zealand : 3 - 5 business days
 • Portugal : 3 - 5 business days
 • Russia : 3 - 5 business days
 • Spain : 3 - 5 business days
 • The Netherlands : 3 - 5 business days
 • United Kingdom : 3 - 5 business days
 • United States : 3 - 5 business days
 • Åland Islands : 3 - 5 business days
 • North America : 3 - 5 business days
 • Europe : 3 - 5 business days
 • Australia, New Zealand and Oceania : 3 - 5 business days
 • Asia Pacific : 3 - 5 business days
 • Latin America and the Caribbean : 3 - 5 business days
 • North Africa and the Middle East : 3 - 5 business days
 • Sub-Saharan Africa : 3 - 5 business days

I'll do my best to meet these shipping estimates, but can't guarantee them. Actual delivery time will depend on the shipping method you choose.

Customs and import taxes

Buyers are responsible for any customs and import taxes that may apply. I'm not responsible for delays due to customs.

Payment Options

Secure options
 • Accepts Etsy gift cards

Returns & Exchanges

I don't accept returns, exchanges, or cancellations

But please contact me if you have any problems with your order.

Legal imprint